Tietosuojaseloste Manu Events Oy:n henkilötietojen käsittelystä

Manu Events Oy (myöhemmin ME) toimii pääosin yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa, mutta yrityksellä on myös yksityishenkilöitä asiakkainaan. ME käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan ME:n käsittelemiin henkilötietoihin.

Tietosuojaseloste sisältää ME:n asiakasrekisterin selosteen, markkinointirekisterin selosteen ja näitä rekistereitä koskevat muut tiedot.

Asiakasrekisterin selosteessa kerrotaan ME:n asiakkaiden ja sidosryhmien tietojen käsittelystä. Markkinointirekisterin selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun kuin voimassa olevaan asiakkuuteen.

Asiakas- ja markkinointirekistereitä koskevat muut tiedot sisältää tietoja rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä.

 

1. ASIAKASREKISTERIN SELOSTE

1.1. Rekisterinpitäjä

Manu Events Oy, Tykistökatu 6, 20540 Turku
Puhelin: +358 10 315 3000 Sähköposti: sales@manuevents.fi

 

1.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Peter Hautaniemi, talousjohtaja
Manu Events Oy, Tykistökatu 6, 20520 Turku
Puhelin: +358 40 631 9177
Sähköposti: jp@manuevents.fi

 

1.3. Rekisterin nimi

Manu Events Oy:n asiakasrekisteri eli asiakas-, laskutus- ja tilauskantarekisteri.

 

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely ME:n palveluihin liittyviin tarkoituksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän tiedottamisen suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

ME:n uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään ME:n uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

 

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

- Etu- ja sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

- Organisaation nimi

- Postiosoite

- Laskutustiedot (jälkilaskutuksessa myös henkilötunnus)

- Laskutusosoite

- Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, asiakaspalvelupyynnöt, asetukset, tilatut palvelut jne.)

- Historiatietoa (yhteydenotto-, tarjous-, palaveritietoa)

 

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakas-, laskutus- ja tilauskantarekisteriin saadaan suoraan asiakkailta palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä.

Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

 

1.7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita ME:n alihankkijoilla.

Henkilötietoja voidaan siirtää ME:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisteristerinpitäjän ja asiakkaan välinen, asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt.

ME käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

 

2. MARKKINOINTIREKISTERIN SELOSTE

2.1. Rekisterinpitäjä

Manu Events Oy, Tykistökatu 6, 20540 Turku

Puhelin: +358 10 315 3000 Sähköposti: sales@manuevents.fi

 

2.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Santtu Kiili, toimitusjohtaja
Manu Events Oy, Tykistökatu 6, 20520 Turku
​Puhelin: +358 50 439 0670
Sähköposti: santtu.kiili@manuevents.fi

 

2.3. Rekisterin nimi

Manu Events Oy:n markkinointirekisteri

 

2.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ME voi käsitellä tässä rekisterissä olevia henkilötietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen, mikäli rekisteröity on antanut sähköisen suoramarkkinointiluvan.

ME:n verkkopalvelusta uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään ME:n uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

ME käyttää markkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa ME:n lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

 

2.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Etu- ja sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

- Organisaation nimi

- Muut tarvittavat yhteystiedot

- Markkinointitapahtumaan tai –kampanjaan liittyvä tunnistetieto

- Historiatietoa (yhteydenotto-, tapaamis- tai tarjoustietoja)

- Markkinointiluvat ja -kiellot

 

2.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään, ME:n asiakasrekisteristä tai ME:n yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja lisätään prospektirekisteriin yhteydenottojen, tarjouspyyntöjen, kilpailutusten, markkinointitapahtumien tai sovittujen tapaamisten yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

 

2.7. Tietojen luovutus ja siirto

ME voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi ME:n yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

3. ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTEREITÄ KOSKEVAT MUUT TIEDOT

3.1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puh. 010 315 3000 (pvm/mpm) tai sähköpostilla sales@mauno.fi. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun puh. 010 315 3000 (pvm/mpm) tai sähköpostilla sales@mauno.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Manu Events Oy, Tykistökatu 6, 20540 Turku. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

• nimi
• henkilötunnus
• rekisterin nimi
• kysyjän täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero

 

3.2. Rekisterien suojaus ja tietoturva

ME:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain ME:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat ME:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä ME:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

 

3.3. Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

 

Mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi/mobiililaitteeseesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen, näin voimme tunnistaa sen palatessasi sivustollemme/varausjärjestelmäämme. Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit kieltää evästeet selaimesi asetuksissa. Voit myös poistaa kaikki selaimeesi tallennetut evästeet (kts. selaimen ohjesivut).

 

Palautelomake

Peruuta